No Zmanim Available For This Location
  • Earliest Shabbat Time: {{ zmanim.earlyShabbos }}
  • Regular Shabbat Time (18 minutes): {{ zmanim.regShabbos }}
  • Shabbat Ends (50 minutes): {{ zmanim.endShabbos }}
  • Sof Zman Kriat Shema (Mogen Avraham): {{ zmanim.szsMa }}
  • Sof Zman Kriat Shema (Vilna Gaon): {{ zmanim.szsGa }}